KEPENTINGAN TARBIYAH RUHIYYAH UNTUK PENDOKONG HARAKAH ISLAM

TARBIAH RUHIYAH DAN KEPENTINGANNYA DALAM PROSES PEMBINAAN DAN PERUBAHAN UMMAH
بسم الله الرحمن الرحبم

Mukadimah
Harakah Islamiah dewasa ini amat berhajat kepada pendokong-pendokongnya yang mempunyai pandangan yang jelas mengenai kepentingan persediaan ruhiyah di dalam perjalanan dan perjuangan untuk mengabdikan semula Islam di tempatnya.

Berjalan di atas perjalanan kerohanian atau ruhiyah adalah suatu keperluan yang tidak dapat tidak, pendokong gerakan Islam mesti berada di atasnya. Permasalahan tanzim dan takhtit semata-mata tidak menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pendokongnya di dalam menghadapi situasi dan cabaran semasa.

Di dalam kertas kerja ini, kita cuba untuk mengenengahkan permasaalahan kerohanian yang bersumberkan Al Quran dan As Sunnah dan pendapat ahli haq yang bertepatan dengan keimanan kita. ‘Perjalanan kepada Allah’ sama sekali tidak dapat disangkal dan dilupakan oleh pendokong-pendokong gerakan Islam. Bahkan ia adalaH suatu tuntutan dan kehendak yang wajib dijelmakan ke dalam setiap peribadi anggota gerakan agar kemenangan Islam di era lalu dapat dikembalikan.

justeru kita meyakini hanya golongan yang mempunyai jiwa kerohanian sahajalah yang mampu membawa pelita hidayah dan menerangi kegelapan jahiliyyah yang sedang meruntun setiap ruang kehidupan ummah dewasa ini.

2.0 Definisi
Tarbiah Ruhiyah / Kerohanian Tarbiah ruhiyah secara umumnya di takrifkan ialah suatu proses tarbiah membentuk roh dan jiwa, melalui beberapa marhalah tertentu dan di dasarkan kepada pembentukan hati yang sentiasa digilapkan dengan aqidah, roh yang sentiasa dididik dengan ibadah dan mempertingkatkan jiwa kepada setinggi-tinggi pencapaian kesempurnaan.

3.0 Tarbiah Ruhiyah Bekalan Di atas Jalan Dakwah
3.1 Jalan dakwah adalah segalanya di dalam kehidupan pendakwah. Betapa jalan dakwah di penuhi onak dan duri, jalan berliku, bahkan terlalu jauh matlamat dan tujuan yang hendak ditujui. Di atas jalan ini pendakwah berhadapan dengan ketakuatan dan ugutan, ancaman pembunuhan dan ujian. Firman Allah SWT. :

الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبناالله و نعم الوكبل

آل عمران : 173 Maksudnya : “(iaitu orang yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang mengatakan :”sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka ” Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab :” cukukplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung.”

3.2 Sesungguhnya hanya persediaan ruhiyah sahajalah yang dapat menyelamatkan pendakwah dan melepaskannya daripada semua ujian itu. Betapa pendakwah amat berhajat kepada bekalan ini agar pendakwah tetap tidak tergugat di atas jalannya, tidak teragak-agak dan cemas untuk meneruskan perjalanannya.

4.0 Objektif Tarbiah Ruhiyah
4.1 Objektif tarbiah ruhiyah ialah untuk mencapai hati yang sejahtera, bercahaya dan nur iman yang sentiasa bertambah. Semua keadaan hati yang menjadi matlamat perjalanan ini adalah hasil daripada amal ibadah, sehingga dengan itu hati memuncak mencapai maqam ihsan. Sabda Rasulullah SAW :

أعبد ربك كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك – رواه أبو نعيم

Maksudnya : “sembahlah tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya, sekalipun kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu.”

4.2 Mengikut kadar kenaikan dan kesuburan iman dan pencapaian terhadap maqam ihsan, terbentuklah peningkatan istiqamah, akhlak dan pengamalan seorang muslim.

5.0 Perjalanan Menuju Allah. Perjalanan Tarbiah Ruhiyah adalah perjalanan menuju Allah.

Pejalanan menuju Allah bererti berpindah daripada jiwa yang kotor kepada jiwa yang bersih,
pemikiran yang tidak syar’ie kepada pemikiran yang diredhoi syariat,
daripada hati yang engkar, fasiq dan sakit atau hati yang kerasmembatu kepada hati yang tenang dan sejahtera,
daripada roh yang tidak mengenal ketundukan kepada tuhan kepada roh yang mengenal tuhannya dan menunaikan semua hak pengabdian kepada tuhannya, daripada jasad yang tidak patuh kepada peraturan syariat kepada jasad yang tunduk dan patuh kepada Allah
dan daripada diri yang tidak sempurna kepada diri yang lebih atau paling sempurna.

Semua yang tersebut ini adalah ibarat pada pentakrifan erti perjalanan menuju Allah yang terkandung di dalamnya ertikata yang lebih khusus, ianya adalah matlamat pencapaian kita dai dalam perletakan ‘Tarbiah Ruhiyah’ di dalam perjalanan jemaah.

6.0 Taqwa Sebagai Jalan
Taqwa adalah jalan untuk mencapai matlamat kerohanian di dalam Tarbiah Ruhiyah. Dan jalan untuk mencapai kepada maqam taqwa ialah dengan melalui proses-proses :
a) Mua’hadah
Mua’hadah ialah bersendirian diri seorang muslim dengan tuhannya, membuat dan memberi janji bahawa ia tidak akan memberi hak pengabdiaan melainkan hanya pada tuhannya, tidak memohon pertolongan melainkan hanya pada Allah dan tidak akan memenuhi kehidupannya melainkan hanya dengan manhaj Tuhannya yang lurus. Inilah makna daripada ucapan seorang muslim di dalam setiap rakaat solatnya : اياك نعبد و اياك نستعين
b) Muhasabah
Muhasabah ialah dengan perkiraan dan hisab seorang muslim terhadap dirinya setiap kali berlalu dan berakhirnya amalannya, adakah amalannya ikhlas dan hanya menuntut keredhoan Allah, adakah perasaan riya’ telah memasuki amalan ketaatannya, adakah ia telah menunaikan hak yang telah wajib ke atasnya terhadap tuhannya dan hak yang wajib terhadap sesama manusia. Seandainya pada pengamalannya seluruhnya adalah kebaikan maka kepada Allah ia meletakkan kepujian, dan seandainya berlaku sebaliknya, ia hendaklah bersegera beristigfar dan memohon ampun kepada Allah. Inilah makna yang terkandung di sebalik ucapan Saidina Umar RA : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن توزنوا ….
c) Mujahadah
Ia adalah usaha dan kesungguhan seorang muslim melawan hawa nafsunya ke arah memperelokkan ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, berusaha menambah dan melipatgandakan ketaatan yang telah dan sentiasa dikerjakannya, sehingga ketaatan itu menjadi keutamaan di dalam hidupnya. Inilah makna yang terkandung di dalam firman Allah :
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
d) Muradabah Malu dengan sikap sendiri
e) Muaqabah Memukul diri sendiri

7.0 Kedudukan Mujahadah Di Dalam Tarbiah Ruhiyah
7.1 Tarbiah Ruhiyah, seperti yang telah dijelaskan ,adalah perjalanan untuk sampai kepada Allah. Hasil yang dicitakan ini hanya akan dapat dicapai dan diperolehi melalui mujahadah. Firman Allah Taala : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا – العنكبوت : 69
Maksudnya : “dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.”
7.2 Jelaslah mujahadah adalah merupakan usaha seorang muslim untuk mencapai matlamat di dalam perjalanan kerohaniannya. Dan hidayah itu adalah limpah kurnia dan pemberian Allah kepada kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya, mujahadah dan hidayah itu tidak akan sempurna melainkan dengan taufik dan pertolongan Allah jua. Firman Allah :
اياك نعبد و اياك نستعين
Maksudnya : “Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan.”
Firman Allah :
والذين اهتدوا زادهم هدى وءاتاهم تقوهم – محمد : 17
Maksudnya : “Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, Allah menambah petunjuk mereka dan memberi mereka balasan ketaqwaan.”
Kesimpulannya , mujahadah adalah wasilah untuk sampai kepada hidayah, sementara hidayah dapat menyampaikan seorang muslim kepada ketaqwaan.

7.3 Kedudukan mujahadah di dalam tarbiah ruhiyah hendaklah didasarkan kepada empat persoalan pokok demi mujahadah yang di dalam tarbiah ruhiyah tidak terkeluar dan tergelincir daripada jalannya yang sebenar. Mujahadah yang benar adalah didasarkan kepada :
a) Keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya serta mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW.
b) Mendirikan semua kefarduan ibadah di dalam waktunya.
c) Mengisi diri deangan keperluan ibadah-ibadah sunat d) Rukun mujahadah:
i. u’zlah
ii. Mendiamkan diri dari sesuatu yang tidak Manfaat
iii. Berjaga malam dan menghidupkannya
iv. Beristighfar

8.0 Pemusatan Terhadap Pengislahan Hati
8.1 Marhalah pertama di dalam perjalanan kerohanian ialah marhalah perpindahan hati dari hati yang sakit kepada hati yang sihat sejahtera.
Dan marhalah kedua ialah marhalah pengisian hati dengan bekalan hariannya atau bekalan yang di perlukan oleh hati pada setiap detik dan waktu agar hati tetap kekal terjaga di dalam keadaan keimanan yang tinggi, sehinggalah ia bertemu tuhannya. Firman Allah : واعبدوا ربك حتى يأتينك اليقين – الحجر : 99 Maksudnya : “dan sembahlah tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).”

8.2 Di dalam tarbiah ruhiyah, pemusatan kepada pengislahan hati adalah titik tolak yang benar dan tepat, justeru dengan itu tercapainya hati kepada kesejahteraannya. Sehingga seorang muslim dengan hatinya yang sejahtera dapat menyelamatkannya daripada tipu daya syaitan, bisikan dan fitnahnya, samaada syaitan manusia atau syaitan jin. Firman Allah:

وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الانس و الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
الانعام : 112 Maksudnya :” Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan, jin dan manusia, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia.”
8.3 seorang muslim di dalam gerakan adalah amat patut memberi perhatian yang serius terhadap pengislahan hati dan bekalannya agar dengan itu menjadikan hatinya bercahaya, bersinar dan sejahtera dan melayakkannya memikul tugas pembawa risalah dan perubah masyarakat.

9.0 Keperluan Wirid Harian Dan Daurah Ruhiyah
9.1 Wirid Harian
9.1.1. Seorang muslim adalah amat perlu menyuburkan rohnya di dalam waktu seharian hidupnya. Wirid harian itu merangkumi penjagaan terhadap kewajipan solat dalam waktunya dan sentiasa berkekalan mengerjakan solat sunat mengikut kadar kemampuan seseorang, mengikut keperluan di dalam pengislahan hatinya.
9.1.2. Secara umumnya, wirid harian yang di tuntut menjadi perlaksanakan di dalam tarbiah ruhiyah ialah : a) Solat berjemaah serta solat sunat rawatibnya dengan menjaga pengamalan zikirnya, qiamullail dan solat sunat dhuha.
b) Istiqhfar harian tidak kurang 100 kali
c) Hanqalah tidak kurang 100 kali
d) Selawat tidak kurang 100 kali
e) Surah Al- Ikhlas 3 kali
f) Sejuzuk daripada Al Quran setiap hari
g) Menjaga zikir dan doa makan ,tidur , masuk dan keluar rumah
h) Memperbanyakkan zikir-zikir yang secara mutlak seperti tahlil,tahmid, tasbih dan sebagainya.

9.2 Daurah Ruhiyah
9.2.1 Di dalam menjayakan tarbiah ruhiyah, seorang muslim hendaklah mempunyai ‘daurah ruhiyah’ di dalm kehidupannya. Pusingan dan daurah ruhiyah ini adalah juga mengikut kadar kemahuan seorang muslim. Ia boleh dilakukan di dalam tempoh 40 hari, 3 hari, 7 hari dan sebagainya.
9.2.2 Di dalam tempoh daurah, adalah suatu yang amat baik kalau dapat dihimpunkan di dalamnya puasa dan qiamullail, solat berjamaah, membaca al-Quran dan berzikir. Ia amat bermakna serta memberi kesan yang bermanfaat di dalam perkembangn dan peningkatan ruhiyah seorang muslim sehingga ia dapat dirasai oleh seorang muslim yang ikhlas di dalam perlaksanaannya. 9.2.3 Daurah Ruhiyah yang menjadi perjalanan di dalam tarbiah ruhiyah adalah bersumberkan perjalanan Rasulullah SAW , sebagai contohnya ialah iktikafnya Rasulullah di dalam sepuluh terakhir di dalam bulan Ramadhan. Sabda Rasulullah SAW mengenai solat dalam konteks daurah ruhiyah :

من صلى فى مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقا من النار
رواه ابن ماجه و الترمذى Maksudnya : “sesiapa yang sembahyang di masjid secara berjemaah 40 malam, tidak tertinggal rakaat pertama daripada sembahyang isyak, Allah menetapkan dengan demikian itu kelepasan daripada api neraka.”
9.2.4 Tidak syak lagi, seorang musllim yang memiliki daurah ruhiyah ini atau dalam ertikata lain seorang muslim yang memiliki ketetapan atau qarar terhadap dirinya di dalam pemakaian ibadah seperti ini akan bertambah nur iman dan tauhidnya, jernih fikrahnya dan akan membawa kepada kesucian rohnya. Seterusnya sentiasa berulangnya daurah ini di dalam kehidupannya, mengekalkan nur iman di dalam hatinya dan menjadikan imannya di dalam keadaan sentiasa di perbaharui.

10.0 Ke arah Menyuburkan Ruhiyah
10.1 Di dalam tarbiah ruhiyah, secara kesimpulanya, solat (fardhu dan sunat) wirid serta zikir dan sentiasa mengekalkan pembacaan Al-Quran adalah merupakan tiga pengisian utamanya
10.2 Sebahagian besar waktu yang dipenuhi dengan pengisian ini amat bermakna di dalam pengislahan hati dan jiwa. Ketiga-tiga pengisian utama ini, meskipun sedikit, namun amat meninggalkan kesan di dalam pengislahan hati dan jiwa seorang muslim
10.3 Namun, di sana terdapat beberapa pengisian yang dapat membantu ke arah menyuburkan ruhiyah seorang muslim. Di antaranya ialah :
a) Sentiasa bermuraqabah dengan Allah
b) Mengingati mati dan ahwalnya
c) Mengingati akhirat dan huru-haranya
d) Menghayati sirah perjalanan Rasulullah SAW
e) Bersahabat dengan golongan pemilik hati yang suci dan mengenal Allah
f) Menangis kerana Allah di waktu bersunyian diri

11.0 Proses Perubahan Dan Keperluan Kepada Golongan Ruhiyah
11.1 Permasaalahan ummah dan kerja-kerja menyelamatkan kemanusiaan seluruhnya adalah kerja dan tugas berat yang tidak mungkin dapat di tanggung melainkan oleh golongan yang mempunyai hati dan jiwa yang bersih, suci dan benar kerana proses perubahan yang di taja oleh Islam adalah proses perubahan yang didasarkan kepada kesucian dan kemurnian jiwa berpandukan aqidahnya yang suci dan benar. 11.2 Kemantapan fikrah dan keutamaan di sudut haraki sahaja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang membelit ummah, kerana kerja-kerja yang jaminannya keberkesanan dan kejayaan adalah bermula daripada permasalahan jiwa dan hati yang diredhai oleh Allah. 11.3 Namun begitu, keperluan melahirkan generasi pembawa risalah yang mempunyai keutamaan dan persediaan yang sempurna di sudut fikrah, jiwa (ruhiyah) dan persediaannya di sudut haraki adalah tuntutan yang sama penting demi keberkesanan dakwah dan kerja menyelamatkan ummah berjaya dipenuhi dan mencapai matlamatnya.

12.0 Kesan Ruhiyah Di Dalam Proses Pembinaan Dan Perubahan
12.1 Seorang muslim yang berjalan di atas jalan dakwah dan bekerja di dalam proses pembinaan danperubahan ummahnya, selayaknya adalah seorang muslim yang sentiasa terpancar jiwanya dengan pancaran ruhiyah, sentiasa bertiup keimanan di dalam hatinya, sentiasa membekalkan dairi dengan taqwa, insan yag soleh, muslim yang warak, mukmin yang bertaqwa dan rijal dakwah yang ikhlas.
12.2 Seorang pendakwah yang mengandungi ciri-ciri dan sifat-sifat ini, ucapannya menyentuh hati, tingkah lakunya menjadi qudwah, air mukanya memaut dan menenangkan hati, teori dan fikrahnya mengandungi pancaran nur Ilahi.
12.3 Seorang pendakwah apabila hilang pada dirinya ciri-ciri ruhiyah yang sempurna, cacatlah keperibadiannya, tidak mampu meninggalkan kesan di hati mad’u dari ucapan dan tulisannya, atau dalam ertikata yang lain akan berlakulah kesamaan antara murabbi dan anak didiknya atau pendakwah dan mad’unya. Pada ketika itu jadilah jiwanya kosong dan musnah, jiwa yang tidak mampu mengilham dan menggerak. Dan pendakwah pada ketika itu, tidak layak lagi menjadi jurubicara ummah, pemimpin dan pendakwah, penyelamat, perubah dan pendidik ummah, bahkan dirinyalah yang lebih layak untuk dididik dan ditarbiah.

13.0 Golongan Ruhiyah Masa Lalu Golongan ruhiyah dan angkatan kerohanian masa lalu adalah sebaik-baik contoh kepada perjalanan atau ‘proses taghyir’ yang sedang kita lagangi dewasa ini. Sesungguhnya merekalah yang telah menyebar dan mengembangkan Islam di benua Afrika, Asia Tenggara, Asia Tengah dan di serata alam ini. Kita lihat bahawa merekalah yang telah meninggikan panji-panji jihad di negara-negara mereka, gerakan As Sawasi di Libya, gerakan Al Mahdi di Sudan, bahkan merekalah yang telah berjasa terhadap pembebasan bumi Islam di Al Jazair, Tunisia, Al Maghribi dan di mana sahaja.

14.0 Peningkatan Ruhiyah Dan Berintima’ Dengan Gerakan
14.1 Memberi keutamaan dan mengambil berat di dalam pengislahan hati serta peningkatan di sudut kerohanian atau ruhiyah, tetapi memandang ringan terhadap pemakaian hak terhadap membantu dan menolong agama Allah, menguat dan menggerakkan perjuangan mandaulatkan syariat bererti tidak memenuhi syarat-syarat pengislahan jiwa dan tidak menepati kehendak, tuntutan dan pengarahan syariat. Memperjuangkan agama Allah, memperkuat dan menghidupkan sunnah rasulullah SAW, menggerakkan perjuangan pendaulatan syariat atau dalam ertikata lain berintima’ dengan gerakan Islam adalah kewajipan setiap mukmin yang benar dengan agamanya. Firman Allah :

انا ارسلناك شاهدا ومبشرا و نذ يرا لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه وتوقروه
– الفتح 9-8
Maksudnya : Sesungguhnya kami mengutuskan kamu sebagi saksi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan RasulNya, menguatkan AgamaNya dan membesarkanNya. Bagaimana mungkin boleh berlaku dan menjadi sempurna pengislahan hati, tetapi memandang ringan terhadap permasalahan menegakkan syariat Allah dan pendaulatan hukum hakamnya.
14.2 Berintima’ dengan gerakan Islam adalah jalan yang sohih dan benar di dalam ertikata perjuangan pendaulatan syariat Allah dan hukum hakamnya. Justeru itu tidak mempunyai sebarang erti pengislahan hati dan peningkatan ruhiyah seandainya tidak sempurna intima’ dan wala’ kepada gerakan dan jemaah Islam, kerana sabda Rasulullah SAW :
ان تلزم جماعة المسلمين و امامهم – رواه البخارى

15.0 Penutup
Di dalam pembentukkan peribadi muslim yang sebenar, kita meletakkan tarbiah ruhiyah adalah asas kepada dakwah kita. Hakikat tarbiah ruhiyah ialah proses atau marhalah pendidikan diri, membersihkan jiwa dan menggilapnya sehingga mencapai kedudukan yang paling tinggi di dalam skop kesempurnaan jiwa kemanusiaan. Ia adalah merupakan uslub dari beberapa uslub dakwah yang diiktibar dan mesti dilalui di dalam perjalanan madrasah dakwah kita. Mudah-mudahan akan lahir daripada madrasah dakwah ini, generasi pembela yang tidak sekadar mempunyai peningkatan dan kemampuan di dalam sudut pembacaan politik dan siasah, teori dan fikrah, kemantapan amal dan tindakan, bahkan mempunyai peningkatan dan perkembangan di sudut ruhiyah dan kerohanian kerana gerakan Islam dewasa ini, di dalam perjalanan dan perjuangan untuk mencapai matlamatnya amat perlu kepada tenteranya yang hidup di dalam ungkapan ringkas yang cukup memberi erti dan bermakna, فرسان بالليل ورهبان بالنهار demi terjaminnya sejarah di era lalu berulang sebagai kenyataannya di era ini. InshaAllah.

Oleh : Ahmad Dandarawie El-Hamidiy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: