TABARRUJ (BERHIAS)

Tabarruj

Tabarruj ialah mendedahkan kecantikan rupa paras,sama ada kecantikan itu dibahagian muka atau di anggota-anggota badan yang lain. AL-Bukhari rahmatullah ‘alaihi ada berkata: “tabarruj, iaitu seorang wanita yang memperlihatkan kecantikan rupa parasnya”.

Untuk menjaga masyarakat daripada bahaya pendedahan ‘aurat dan disamping menjaga kehormatan wanita dari sebarang pencerobohan, maka dengan yang demikian Allah melarang setiap wanita yang berakal lagi telah baligh dari bertabarruj.

Allah s.w.t telah berfirman dalam surah an –Nur ayat 31 yang bermaksud:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, putera-putera lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang ‘aurat wanita. Dan jangalah mereka menghentakkan kaki untuk diektahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka.Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dengan ini jelas bahawa sebarang corak perhiasan di anggota badan atau di pakaian, adalah boleh membawa fitnah. Dengan inilah Allah melarang bermake-up. Larangan seperti ini hanya sanggup ditaati oelh wanita-wanita yang beriman sahaja kerana takut kepasa kemurkaan Allah dan seksaan dari-Nya.

Berikut pula mari kita renungi firman Allah khasnya yang tujukan kepada isteri-isteri Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Hai isteri-isteri Nabi (a.s), kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kau bertaqwa. Kerana itu janganlah kamu terlalu lunak dalam bicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada perasaan serong di dlaam hatinya, tetapi ucaplah perkataan yang baik.” (Al-ahzab: 32)

Daripada ayat ini dapatlah difahamkan bahawa suara lemah lembut adalah sebahagian daripada ‘aurat wanita juga.Kembali lagi kita kepada jenis alat-alat make-up. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

“Andainya wanita keluar dari rumah serta memakai bau-bauan, maka dia sudah dianggap melakukan perzinaan”Penggunaan wangi-wangian sembur atau jenis jenis bauan bagi kaum wanita diwaktu keluar dari rumah adalah dilarang, kerana syari’at Islam, apabila melarang perzinaan, maka segala sumber-sumber dan cirri-ciri yang membawa kepada perbuatan keji tadi semuanya juga dilarang.

Ummu salamah ada menceritakan, maksudnya begini: “ Asma’ binti Abu Bakar telah menziarahi Rasulullah s.a.w pada suatu hari dengan pakaian yang nipis. Lantas Rasulullah.s.a.w menasihatinya dengan bersabda yang maksudnya : “ Wahai Asma’, sesungguhnya seseorang gadis yang telah berhaidh (baligh), tidak harus baginya menzahirkan anggota badan, kecuali ini dan ini.”. ketika itu Rasulullah s.a.w mengisyaratkan kepada muka dan kedua tapak tangan.

Ringkasan

Lampiran: Ringkasan Petikan dari Dr. Abdul Karim Zaidan, PhD Baghdad

TABARRUJ

– Tabarruj bererti wanita menunjukkan dan merperagakan perhiasan dan
kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki dan meransang keinginan
mereka. Dalil: surah al-Ahzab ayat 33.
– Tabarruj jahiliyyah bererti wanita membuka niqabnya hingga mendedahkan
muka, kecantikan dan perhiasannya.
– Tabarruj hari ini tidak sesuai diistilahkan dengan tabarruj jahiliyyah kerana
wanita sekarang bukan setakat membuka tutupan muka dan memperagakan
kecantikannya tetapi lebih dari itu. Tabarruj hari ini dengan memdedahkan
separuh tubuh, malah lebih dari itu.
– Istilah yang lebih sesuai ialah istilah yang pernah digunakan oleh Rasulullah
s.a.w dalam sabdanya yang bermaksud ‘separuh telanjang’ (al-kaasiaat al-
‘aariyaat).
– Tabarruj yang diharamkan ialah:
– Tabarruj di luar rumah denga berhias bukan untuk suami.
– Mendedahkan muka dengan tujuan meransang keinginan dan syahwat lelaki.
– Bersolek dan berhias belebihan.
– Menggunakan alat-alat solek / make-up.
– Mempercantikkan bibir, alis dan pipi (mempercantikkan raut muka).
– Dan lain-lain.
– Termasuk dalam istilah tabarruj ialah fesyen-fesyen pakaian. Ini kerana pada
dasarnya pakaian wanita sama dengan pakaian lelaki iaitu menutup aurat.
– Ciri pakaian syar’ie wanita ialah:
– pakaian mestilah meliputi seluruh tubuh wanita
– pakaian itu mestilah longgar
– tidak nipis
– bukan pakaian yang mempunyai nilai untuk bermegah-megah dengannya
– tidak menyamai pakaian lelaki
– Pakaian yang tidak memenuhi ciri ini dikira sebagai pakaian yang tabarruj.
– Berpakaian kemas, smart dan ceria bukan dikira tabarruj.
– Termasuk dalam istilah tabarruj memakai barang perhiasan diri.
– Perhiasan ialah semua yang dijadikan perhiasan oleh wanita samada pakaian
atau sesuatu yang dijadikan perhiasan diri.
– Antara perhiasan yang dibenarkan ialah membersihkan diri dari segala aspek,
termasuk membersih sesuatu yang fitrah.
– Jenis perhiasan antaranya:
– Barangan perhiasan yang terdiri dari emas, perak dan permata.
– Pakaian luar dan dalam
– Hukum berhias harus, malah ada kalanya sunat kecuali perhiasan yang telah
dinaskan haram. Ia sunat kepada isteri yang suaminya bersamanya, bukan
isteri yang suaminya tiada di sampingnya.
– Semua jenis perhiasan ini harus selagi ia tidak termasuk ke dalam istilah
tabarruj.
25
– Termasuk ke dalam istilah tabarruj ialah bersolek dengan merubah sifat
semulajadi:
– Mencabut atau dengan apa jua cara untuk menghilangkan bulu muka. Boleh
bagi yang berkahwin untuk suami.
– Mencabut dan membentuk alis. Boleh sekiranya alis yang asal hodoh
dipandang.
– Memerahkan muka. Boleh bagi yang berkahwin, untuk suami.
– Lain-lain seperti rambut palsu, wangian berlebihan, celak berlebihan, …..
– Secara umum, berhias untuk suami dibolehkan dan tidak dikira sebagai
tabarruj.
– Berhias keluar rumah bukan untuk suami adalah tabarruj.
– Bersolek dan berhias wanita hari ini telah melebihi dari maksud tabarruj.

IKHTILAT (PERCAMPURAN / PERGAULAN)-

Maksud pergaulan: bercampur antara wanita dan lelaki ajnabi di satu tempat
yang pada kebiasaannya membawa mereka berpandangan, bercakap dan
berinteraksi.
– Hukum asal pergaulan wanita dan lelaki ajnabi adalah ditegah.
– Tiada nas yang jelas melarang pergaulan. Tegahan pergaulan ini hanya
disimpulkan dari beberapa tegahan lain:
– Tegahan wanita bermusafir sendirian tanpa mahram
– Tegahan berkhulwat antara wanita dengan lelaki ajnabi
– Tidak wajib solat jamaah ke atas wanita
– Tidak wajib solat jumaat ke atas wanita
– Hukum-hukum khusus mengenai wanita dalam ibadat haji
– Tegahan wanita berjalan berseiringan dengan lelaki
– Dari larangan-larangan inilah ulamak menyimpulkan pergaulan wanita
dengan lelaki ajnabi ditegah.
– Pergaulan yang dibenarkan atas dasar pengecualian kerana keperluan:
– Pergaulan atas sebab darurat
– Pergaulan untuk tujuan bermuamalah
– Pergaulan untuk tujuan melaksanakan tugas-tugas kehakiman
– Pergaulan menunaikan kesaksian
– Pergaulan atas tugas penguatkuasa undang-undang
– Pergaulan untuk tujuan melayan tetamu di rumah
– Pergaulan untuk tujuan menghormati tetamu dengan makan bersama
– Pergaulan dalam kenderaan awam bagi wanita yang melakukan kerja
syar’ie dengan syarat hukum-hukum Islam yang lain dipenuhi
– Pergaulan untuk melakukan kerja-kerja jihad
– Pergaulan untuk tujuan mendengar ceramah dan ilmu
– Pergaulan atas sebab kebiasaan dan teradat yang tidak bercanggah dengan
syara’
– Dalam kitab Muwatta’ oleh Imam Malik disebutkan “Wanita (boleh) makan
bersama lelaki apabila pada kebiasaan teradat wanita makan bersama-sama
lelaki.
– Pergaulan semasa menziarahi keluarga terdekat dan teman handai pada majlismajlis
tertentu, maka dalam majlis yang sama dengan syarat memelihara adab
sopan keislaman dan hukum-hukum Islam.
26
– Pergaulan wanita dengan lelaki dalam satu majlis bersama. Ada dua pendapat:
– Pendapat pertama tidak boleh kerana hadis mengenai pengaduan kaum
wanita di zaman Rasulullah tentang kelebihan kaum lelaki mendapatkan
ilmu, lantas Rasulullah s.a.w memperuntukkan satu masa belajar khusus
bagi wanita.
– Pendapat kedua boleh kerana pergaulan untuk tujuan muamalah
dibolehkan, maka pergaulan untuk menuntut ilmu tentulah lebih boleh lagi,
kerana suasana menuntut ilmu lebih jauh dari fitnah berbanding suasana
muamalah.
– Tentang hadis yang dikemukakan di atas, pengkhususan satu majlis untuk
kaum wanita bukan kerana larangan pergaulan lelaki dan wanita semasa
menuntut ilmu, tetapi kerana tabiat kaum wanita sentiasa banyak terhalang
untuk keluar bersama Rasulullah s.a.w. Tidak seperti kaum lelaki yang sentiasa
berpeluang untuk berbuat demikian. Oleh itu wanita perlu dikhususkan satu
masa bersama Rasulullah s.a.w.
– Namun demikian keharusan ini hendaklah disertai dengan iltizam yang
bersungguh-sungguh, hukum, adab dan tata susila Islam:
– Menjaga aurat
– Tidak tabarruj
– Tidak mengangkat suara dengan tinggi
– Serius, tidak bermanja-manja dan melembut-lembutkan suara sewaktu
bercakap
– Menundukkan pandangan, bukan mata galak, bukan curi pandang
– Warak, tapi bukan warak-warak kucing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: